Overleg Hoogstamfruitboomgaarden project

Op 26 juni 2020 is de initiatiefgroep Hoogstamboomgaarden Project bijeen gekomen en heeft de documenten voorbereid zodat de realisatie van start kan gaan.

De groep richt zich op de gemeenten van Rijn- en Veenstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) en bestaat uit vertegenwoordigers van Landschapsfonds Ho9lland Rijnland, Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o., collectieven voor agrarisch natuurbeheer De Groene Klaver, Rijn & Gouwe Wiericke en de Hollandse venen, en de gemeente Alphen aan den Rijn.