Lansing

De Lansing is een moerasgebied bestaande uit veel water en eilandjes  waarop vaak bos  groeit. Het is  gelegen aan de zuidzijde van Boskoop. De gemeente bezit er een waterberging gebied dat beheerd wordt door het IVN Alphen. De andere eigenaar heeft een beheercontract met de SLA. Op dit moment wordt er gewerkt aan een wandelmogelijkheid door en rond dit gebied.