Patrijzen

Patrijzen in het Bentwoud

Op 8 september heeft de SLA vanuit het Deltaplan Biodiversiteitshertel een subsidie ontvangen van 25.000 euro.

Zie hierĀ Project patrijzen bij het bentwoud het plan.