Privacy statement

Privacy Statement Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken (SLA)

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de SLA omgaat met de persoonlijke informatie verstrekt door deelnemers aan projecten en aan geabbonneerden op de nieuwsbrief.
Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met dit privacy statement.
De SLA gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt de SLA passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens.
De SLA beschikt over de volgende persoonsgegevens:
– Voornaam, Achternaam
– E-mailadres
en voor projectdeelnemers en (ex-)bestuursleden over:
– adres
– telefoonnummer
– banknummer

Deelnemers hebben recht op inzage, wijziging of verwijdering van hun persoonsgegevens indien gewenst. De SLA verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, de gegevens worden uitsluiten voor de eigen organisatie gebruikt.
Voor klachten over onze privacyregeling kunt terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens Bij datalekken of een vermoeden hiervan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.