Ons doel

"Doe klein en denk groot!"

Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn (SLA) is in 2007 op verzoek van de Gemeente Alphen aan den Rijn opgericht en heeft tot doel: 'het behouden, ontwikkelen en ontdekken van het agrarische natuur- en cultuurlandschap en het verbinden van stad en platteland in Alphen aan den Rijn'. De SLA geeft eigenaren een vergoeding voor het beheer van de natuurelementen en ontwikkelt natuurgebiedjes. Ons motto daarbij is 'Doe klein en denk groot!'.

De stichting doet dit op twee manieren met als uitgangspunt dat de Alphense burger daadwerkelijk iets moet kunnen zien of beleven. Op de eerste plaats door het vergoeden van het beheer van natuur- en landschapselementen als andere overheden dat niet doen. Het budget komt dan van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Of door eigen projecten op te pakken en te realiseren, grotendeels met extern budget. Op de kaart staan de natuurgebieden in de Gemeente Alphen aan den Rijn, ook die waar de SLA bij betrokken is.

Projecten

Met onze projecten geven we concrete inhoud aan ons doel en onze ideeën. Bijvoorbeeld het creëren van 'wandelommetjes' in een natuurlijke omgeving. Of we geven een impuls aan de aanleg van nieuwe hoogstamboomgaarden. En uiteraard organiseren we ook het beheer van die nieuwe stukjes 'groen'.

Beheer

De stichting is sinds 2008 actief en streeft het behoud, de ontwikkeling en het ontdekken van het agrarische natuur- en cultuurlandschap na. Het versterken van de relatie stad en platteland in Alphen aan den Rijn en omgeving staat hierbij voorop.