Over ons

Hoofdlijnen bestuur

Op de eerste pagina van de website staat het doel van de SLA beschreven. Aanvullend daarop is de visie SLA 2.0 ontwikkeld. De SLA werkt vooral in het buitengebied. We doen dat laagdrempelig en met oog voor agrarische belangen.

Samenwerking

Steeds proberen we de samenwerking met eigenaren, samen­werkings­verbanden etc. te zoeken. Eigenlijk met elke beheerder in het buiten­gebied. Samen ben je sterker dan alleen. Het betreft dan organisaties als Staatsbosbeheer, het Platform toerisme en recreatie, Greenport Boskoop, de agrarische natuur­vereniging de Wetering en het agrarisch collectief Rijn Gouwe en Wiericke en de Groene Klaver.

Daarnaast hebben we een langjarige samenwerkingsovereenkomst met Avifauna gesloten over hun bijdrage aan de ontwikkelprojecten en het beheer.

Met vrijwilligers van het IVN en met leden van Alphense serviceclubs, met name die van de Lions Alphen, doen we beheerwerk.

Enkele IVN leden doen ook op vrijwillige basis het monitorwerk aan de dieren en planten in de projecten IJsvogel en Compierekade. Hun observaties worden opgeslagen in o.a. de database waarneming.nl. Ze zijn voor een ieder beschikbaar . Soms worden verslagen van veld­bezoeken gemaakt die bij het project worden genoemd.

Voor de Gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem doen we het beheerwerk voor hun boerenlandpaden.

Regelgeving

De SLA is als stichting ook onderhevig aan nieuwe regels met betrekking tot rechtspersonen. Om de wet 'bestuur en toezicht rechtspersonen' adequaat uit te voeren, is een plan gemaakt dat we tot uitvoering brengen.
Ook is voor alle bestuursleden het UBO register ingevuld.