Beheer

Een stukje historie

In 2008 zijn we gestart met een startkapitaal van de Gemeente Alphen aan den Rijn en donaties van de ontwikkelaars Van Rhijn Bouw BV, Bouwfonds Burggooi BV en Proper Stok in Kerk en Zanen: € 280.000.

In 2008 is begonnen met het acquisitie in de polder Zaans Rietveld. Er zijn toen enkele contracten gerealiseerd. Vervolgens is met inschakeling van adviesbureau Bart Pijnenburg gezocht naar geschikte elementen in de Noord en Zuid einder polder. Er zijn enkele laarzenpaden onder beheer gekomen. Vervolgens is in de overige polders gezocht voor zover onze financiën dat toestonden.

In 2014 is er bij de fusie van de gemeente Alphen met Boskoop en Rijnwoude € 100.000 gedoneerd vanwege de uitbreiding van het gebied. Dit onder voorwaarde dat we meer privaat geld zouden zoeken. Er is hiertoe een ronde gemaakt o.a. langs service clubs en bij bedrijven. Het resultaat: externe financiers lopen (nog) niet warm voor beheer ; wel voor nieuwe projecten. Vandaar dat in 2019 weer een donatie van 1 ton aan beheergeld van de gemeente is verkregen omdat het fondsvermogen vanwege de veelheid aan contracten flink was afgenomen.

De SLA heeft thans de volgende 34 elementen onder contract. Elementen die in het buitengebied van de gemeente Alphen aan den Rijn liggen. Periodiek worden deze elementen bezocht en gecontroleerd.

  • 9 laarzenpaden
  • 5 hoogstamboomgaarden
  • 1 lange rietoever
  • 13 geriefbosjes
  • 3 ha bloemrijke slootoevers en 3 bloemrijke percelen
  • 3 moerasgebiedjes.

Sinds 2014 wordt er daarenboven ook werk gemaakt van de zogenoemde ontwikkelprojecten. Dit zijn projecten waarbij nieuwe elementen in het landschap worden ontwikkeld. Het project IJsvogel is daar een goed voorbeeld van.

We streven ernaar om ook te werken voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Uiteraard zullen deze gemeenten zelf voor het geld dienen te zorgen. In het verleden is ook voor de gemeente Waddinxveen op deze wijze een project uitgevoerd.

Financiën op hoofdlijnen

Aan de inkomsten kant hebben we de bovengenoemde periodieke gemeentelijke stortingen in het fonds en de jaarlijkse bijdragen aan het beheer van de natuurgebieden IJsvogel en Compierekade van de provincie. Aan de uitgaven zijde betreft het de beheerscontracten met particulieren, de uitgaven voor het beheer van eigen natuurgebieden (inclusief de overheidslasten) en de administratieve kosten van de stichting.

De financiën van de projecten worden separaat verantwoord en beheerd. De inkomsten en uitgaven dienen tenminste in evenwicht te zijn.

De details staan gerapporteerd in de jaarverslagen, inclusief een meerjarenbegroting.

Houtakkers

Dit zijn langgerekte stukjes bos (veelal essen) in het sierteeltgebied. Van oudsher hebben deze een functie als windkering. Tegenwoordig zijn veel van deze akkers in verval geraakt. Om de zoveel jaar moeten deze bosjes beheerd worden, bomen en struiken worden dan gesnoeid. De SLA vergoedt dit beheer.

Beheer op eigen terreinen SLA

Het beheer wordt door ons zelf al dan niet met vrijwilligers gedaan. Of het werk wordt uitbesteed. Het gaat om de gebieden: IJsvogel, de Lansing en Compierekade. Daarnaast hebben we sinds enige jaren twee legaten in beheer: een schraal graslandje in de Noord- en Zuideinder polder (het landje van Schouten) en een origineel gerief houtbosje ten noorden van ter Aar (het bosje van Uythage).