Lansing

Een wandelommetje op de grens en in de zuidoosthoek van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De groene oase Lansing wordt omringd door sierteeltpercelen. Zo zag het gebied er in de middeleeuwen vermoedelijk uit. Nat, ruig en met veel bomen en struiken. De gemeente Alphen aan den Rijn  beheert daar een waterbergingsgebied met veel groen en natuur. Het gebied wordt omringd door enkele eigenaren van groene natuur. 

Door het toevoegen van een perceel van 2 hectare ontstond de mogelijkheid om een robuuster natuurgebied te maken met een rondwandeling, onder andere via een Boskoops bruggetje.  Binnenkort zal het SLA-gebied van een nat weiland getransformeerd zijn tot een natuurbos in de groei, met een half verhard wandelpad en een watergang. De wandeling start bij het gemeentelijk deel van De Lansing langs de Omloop .

Financiering

Dit project van afgerond € 90.000,-, is gefinancierd door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland.

Particuliere fondsen: de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, het Toos Loomanfonds, het sierteeltbedrijf Van der Salm, Trees for All, de Groene Motor en Bezoekerscentrum De Veenweiden.