Certificering

Om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie natuurbeheer dient de organisatie gecertificeerd te zijn. Daarmee toont de organisatie aan verstand te hebben van natuurbeheer en te voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Dit is met name van toepassing op het gebied IJsvogel. Als kleine beheersorganisatie doet men er goed aan zich hiervoor aan te sluiten bij een landelijke c.q. provinciale koepel. Dat zijn Partner, respectievelijk het Natuurcollectief Zuid-Holland