IJsvogel

Dit project is in samenwerking met St. Vogelpark Avifauna tot stand gekomen. De opening is in mei 2019. De start was in 2014. Het betreft de aanleg en het beheer van een klein natuurgebied dicht bij de wijk Kerk en Zanen langs het Rietveldse pad.  Wat is er te zien: bomen en struiken, ondiepe en diepe plassen,  riet, bloemenweiden, een oeverzwaluwwand , ijsvogelnesten, krabbescheervelden, een observatie scherm en een bankje. We hopen dat er ijsvogels, de roerdomp en oeverzwaluwen komen broeden.

Er loopt een onverhard pad langs dat via een brug met het Ravelijnpad is verbonden. Het pad naar het vogelscherm is wel verhard en dus te gebruiken door mensen die minder mobiel zijn. Op het Avifauna eilandje heeft het vogelpark  educatieve elementen opgesteld en wordt aan groepen kinderen uitleg gegeven over  de natuur en het landschap.

Dit project van afgerond € 250.000 is gefinancierd door:

  1. de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap Rijnland.
  2. Particuliere fondsen: Fonds Alphen (het vroegere VSB fonds), het bouwbedrijf BPD , het coöperatie fonds van de Rabobank , Vogelbescherming Nederland, het Jaap van Duin fonds en het Dinamofonds .

Met het vogelpark Avifauna is een langjarige verbintenis aangegaan ook in financiële zin.

De vroegere eigenaren van de aangrenzende camping polderflora hebben een vogelvlot geschonken. De bewoners van het Rietveldse pad schonken een insecten hotel.

De uitvoerder, Van Dorp, kon door de grond te gebruiken voor het dempen van twee sloten, werk met werk maken en een redelijk prijs rekenen. Het compensatie water hiervoor is in het project verwerkt en financieel vergoed.

We zijn hen allen zeer erkentelijk voor genoemde bijdragen. Zonder deze was dit  project niet geslaagd.

Recent is de beheerfase gestart. Dit beheer doen we met een provinciale subsidie en op basis van een beheerplan.

 

Het terrein in het Zaans Rietveld is onlangs gefotografeerd, en hieronder vind u een verslag hiervan

Tevens enkele foto’s van de contractondertekening en de bijbehorende aanplant van bomen.

 

Overzicht IJsvogelterrein

 

De Waterpartij

 

 

De contractondertekening

Inrichtingsvisie van het terrein  klik hier

IJsvogelfolder  klik hier

Ontwerp educatief gedeelte IJsvogelproject

Rondwandeling project IJsvogel WandelenRondProjectIJsvogel

Soms kun je onze plas bezichtigen vanaf thuis met nestkastlive.nl