IJsvogel

Dit project is in samenwerking met St. Vogelpark Avifauna tot stand gekomen in de periode 2014 - 2020. Het betreft de aanleg en het beheer van een klein natuurgebied (circa 2,5 hectare, inclusief eigendom gemeente) dichtbij de wijk Kerk en Zanen langs het Rietveldse pad. Wat is er te zien: bomen en struiken, ondiepe en diepe plassen, riet, bloemenweiden, een oeverzwaluwwand, ijsvogelnesten, krabbescheervelden, een observatiescherm en een bankje. We hopen dat de ijsvogel en de roerdomp er komen broeden.

Er loopt een half verhard pad langs dat via een brug met het Ravelijnpad is verbonden. Het pad kan gebruikt worden door mensen die minder mobiel zijn. Op het Avifauna-eilandje heeft het vogelpark educatieve elementen opgesteld en wordt aan groepen kinderen uitleg gegeven over de natuur en het landschap. Dit gebied maakt deel uit van een aantal wandelroutes.

Dit project van afgerond €250.000 is gefinancierd door:

De Provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap Rijnland.

Particuliere fondsen

Fonds Alphen (het vroegere VSB fonds), het bouwbedrijf BPD, het coöperatie fonds van de Rabobank, Vogelbescherming Nederland, het Jaap van Duin fonds en het Dinamofonds.

De vroegere eigenaren van de aangrenzende camping polderflora hebben een vogelvlot geschonken. De bewoners van het Rietveldse pad schonken een insecten hotel.

De uitvoerder, Van Dorp, kon door de grond te gebruiken voor het dempen van twee sloten, werk met werk maken en een redelijk prijs rekenen. Het compensatie water hiervoor is in het project verwerkt en financieel vergoed.

We zijn hen allen zeer erkentelijk voor genoemde bijdragen. Zonder deze was dit project niet geslaagd.