Patrijzenproject Bentwoud

De patrijs houdt van akkers. Door intensivering van de landbouw heeft deze vogel het moeilijk. Om de patrijs te helpen zijn er rond het Bentwoud ­bloemenakkers aangelegd waar veel insecten voorkomen die de patrijs heerlijk vindt. Ook kunnen de vogels er schuilen voor roofvogels, zoals de bruine kieken­dief . Een veilige nestplaats is erg belangrijk. Daarnaast worden de grotere bermen in het gebied zoals die van de HSL, patrijsvriendelijk beheerd. In de winterperiode komen veel zangvogeltjes die langs trekken, zoals puttertjes en kneutjes, af op de zaden in de bloemenakkers.